Strukturovaná kabeláž

Rozvod strukturované kabeláže v objektu je založen na použití metalického kabelu (případně optického kabelu). To zaručuje vysokou míru bezpečnosti proti rušení a vysokou flexibilitu kabeláže. Základním principem tohoto systému je připojení jednotlivých uživatelů v lokalitách (jednotlivé kanceláře, podlaží) pomocí tzv. UTP/STP rozvodu, využívajícího (nestíněného/stíněného) čtyřpárového stáčeného kabelu. Uzel strukturované kabeláže je v principu tvořen hvězdicí kabelů centrálně připojených ke konektorům tzv. vstupního propojovacímu pole v datovém rozvaděči (RACKU). Odtud název „topologie hvězda".

Kabely jsou podle instalačních zásad rozvedeny po objektu a končí v každý ve výstupní zásuvce na místech určení přívodu dat. Takto získané signálové výstupy jsou univerzálně využitelné pro přívod libovolného typu standardizovaných signálů jednoduchým propojením příslušného signálového zdroje a příslušné zásuvky na výstupním poli propojovací šňůrou. Strukturovaný kabelážní systém takto koncipovaný je plně universální, nemá specifické požadavky na komunikační hardware, zaručuje dlouhou fyzickou i morální životnost sítě a umožňuje v budoucnu aplikovat bez omezení nové komunikační techniky s vyšší přenosovou rychlostí. Jeho další významnou vlastností je vysoká variabilita, která umožňuje okamžité rychlé a snadné změny topologie sítě, či vytváření separovaných subsítí při organizačních změnách v lokalitě, při přemístění kanceláří, přemístění pracovníků, nebo jiných změnách v objektu. 

Podle velikosti a členitosti objektu se může, nebo musí, rozdělit objekt na několik segmentů. Ty se podle potřeby na komunikaci a podle vzdálenosti vhodně propojí a vytvoří tak jeden celek, který se může tvářit jako jedna velká síť. Propojení jednotlivých segmentů tvoří páteřní síť. Fyzicky je většinou tvořena optickými vlákny. Do této sítě může být včleněna i síť WLAN.