Hromosvody

Hromosvod by měl být nezbytnou součástí každého domu. Ochrana domu před přepětím, způsobeným bleskem, je investice, která se, v porovnání s hrozícím nebezpečím, rozhodně vyplatí.

Při výběru vhodného materiálu a umístění hromosvodu, hraje důležitou roli velikost a typ střechy. Pokud tedy plánujete montáž hromosvodu, neváhejte a obraťte se na nás.

Navrhneme vám optimální řešení právě pro vaši střechu
pomůžeme s výběrem vhodného materiálu z hlediska trvanlivosti, funkčnosti a ceny vytvoříme předběžnou cenovou kalkulaci.

Montujeme hromosvody na všechny typy střech. Provádíme instalace a opravy na rodinných domech, bytových domech, úřadech a institucích, průmyslových a komerčních objektech, sportovních a výrobních halách.

Nabízíme montáže hromosvodů z:

  • pozinku
  • hliníku
  • nerezu
  • mědi

Při montáži využíváme výhradně kvalitní, certifikované materiály od osvědčených výrobců.

U starších hromosvodů provádíme opravy a rekonstrukce jímacího vedení, svodů a zemnících částí.

U hromosvodů je, tak jako u jiných elektroinstalací a zařízení, nezbytné provádět pravidelné kontroly a revize. Tyto kontroly mají odhalit případné nedostatky a ověřit, zda zařízení funguje správně z hlediska ochrany a bezpečnosti.

Provádíme výchozí, periodické a mimořádné revize bleskosvodů, které zahrnují:

  • kontrola vodivosti všech spojů
  • kontrola svodů a jímače
  • změření zemního odporu uzemnění
  • Po provedení kontroly, vystavíme revizní zprávu.

V případě zásahu bleskem je potřeba rovněž provést revizní zkoušku.