Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

Základem každé stavby je přivedení silnoproudého napětí do ní a správné provedení této elektroinstalace má vliv na bezpečnost ale i funkčnost celého domu. Silnoproudá elektroinstalace je základ, na který se potom napojuje vše ostatní. Řadí se do ní rozvaděče zásuvek, světel, elektroměrný rozvaděč ve fasádě domu ale i jističe jednotlivých okruhů a hlavní vypínač ale i hromosvod. Při jejím navrhování je potřeba myslet nad rozmístěním zásuvek a spotřebičů a musí být prováděna odborníky. Po jejím dokončení je nezbytná revize, která kontroluje bezpečnost elektroinstalace. Její vystavení po kolaudaci domu je nezbytné pro dodavatele elektrické energie a v případě neštěstí pro pojišťovnu.

Slaboproudé elektroinstalace v domě jsou dílčí ale neméně nezbytné součásti domovních elektrických rozvodů. Nejčastěji sem patří elektronické zabezpečovací systémy domu, systémy antén, sítě internetu ale i protipožární ochrany. V tak zvaných chytrých domech, které mají samo zatahovací rolety na motorek, elektronickou bránu a další elektronické vymoženosti je potom správné vedení slaboproudých elektroinstalací úplně zásadní. Jednotlivé slaboproudé elektroinstalace je dobré vzájemně koordinovat, aby vše fungovalo, jak má. Nejlépe to zvládnou odborníci.

Elektroinstalace jsou nezbytnou součástí každého domu, a proto je potřeba mít je v perfektním stavu a dbát především na jejich bezpečnost. Mezi jeden z nejčastějších problémů se řadí staré hliníkové jističe, které kapacitně nestačí počtu spotřebičů v domácnosti. Hliníkové vodiče se snadno přehřívají a vzniká tak riziko požáru. Výměna dílčích součástí elektroinstalace není složitá ani finanče náročná, ale když se podcení hrozí nebezpečí požáru nebo úraz elektrickým proudem.