Nabíjecí stanice WEBASTO

Doprava zítřka je čistá, udržitelná a elektrická. E-Mobilita (Elektromobilita) je budoucností a více lidí než kdy jindy se těší na vše, co nabízejí Elektrické vozy. Díky větším bateriím, delšímu dosahu a kratším dobám nabíjení je elektrické auto již vhodné pro většinu běžných jízd. Cesty na dlouhé vzdálenosti se také stávají snazšími a nákladově efektivnějšími díky rostoucí síti veřejných poplatků. Vlastnit svou vlastní nabíjecí stanici je nyní levnější a jednodušší než kdykoli předtím, takže si můžete své auto nabíjet doma. Co by mohlo být jednodušší! Více se dozvíte zde.

Pouhý nákup nabíjecí stanice je pouze vašim prvním krokem na cestě k pohodlí. Našim cílem je dojít po ní s vámi až do bezpečného konce. 

Co obnáší snamotná instalace nabíjecí stanice?

Například stanice Webasto Pure o nabíjecím výkonu 22KW AC vyžaduje ke svému provozu 3-fázové připojení příslušným průřezem vodičů. To tedy představuje nutnost úpravy vašeho elektrického rozvaděče.

Máte-li o nabíjecí stanici zájem, kontaktujte nás. Domluvíme si osobní návštěvu přímo na místě budoucího umístění nabíjecí stanice. Posoudíme veškeré možnosti připojení, stávající stav elektroinstalace a vytvoříme Vám nabídku šitou přímo na míru vašim potřebám. 

V případě, že při posouzení stávající elektroinstalace zjistíme, že současný příkon není pro instalaci nabíjecí stanice dostačující, bude nutné zažádat o jeho navýšení u vašeho poskytovatele elektřiny.

Nemějte obavy a nechejte to na nás!

Tuto záležitost hravě zvládneme také. Vám tak odpadnou starosti s podáváním žádostí, technických specifikací a pod. 

Rozhodně varujeme před připojováním nabíjecí stanice svépomocí. Neodbornou instalací byste mohli ohrozit nejen vlastní funkčnost nabíjecí stanice, ale především bezpečnost svou a svých blízkých. Mějte na paměti, že instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Pro komerční a veřejné využití nabíjecích stanic nabízíme více možností realizace. Je jen na vás, zda například nabídnete jejich užívání zdarma svým zákazníkům, či je zpoplatníte pro širší veřejnost.

Nabíjecí stanice Webasto vám poskytují možnost využít naplno výhod elektrické mobility ve Vaší společnosti. Ať už jako součást areálu vaší společnosti, nebo v domovech vašich zaměstnanců či jako nabídka pro vaše zákazníky - nabízíme na míru šitou nabíjecí infrastrukturu dle vašich požadavků.